Vijesti


Napojnice

Napojnica (bakša, tringelt) predstavlja nagradu za dobro obavljenu uslugu koju kupac može ostaviti u gotovini ili putem kartičnog plaćanja. Davanje napojnice nije obavezno. Napojnica se može poslati samo po ranije izdanom I fiskaliziranom računu. Primatelj napojnice dužan je napojnicu prijaviti fiskalizacijom Poreznoj upravi na način da prijavi iznos primljene napojnice i način plaćanja napojnice (gotovina ili kartica). Kada je došlo do prekida veze, obveznik fiskalizacije dužan je u roku od dva dana dostaviti sve priljene napojnice. Naknadni ispis fiskaliziranog računa u kojem se posebno iskazuje napojnica nije obvezan jer se sadržaj računa nije mijenjao od 1. siječanj 2024. godine. Kad je napojnica primljena, ona postaje dio dnevnog utrška. Prije početka fiskalizacije napojnica, nadogradite svoje programsko rješenje preko ZIS update.

Objavljeno: 05.02.2024
__________________________________________

Uputa za konverziju Kn u EUR (PC kase)

Do datuma 31.12.2022. potrebno je preuzeti novu verziju programa preko ZIS update aplikacije kako bi u 2023. godini mogli konvertirati kn->EUR. ("Nadopune programa konvezija Kn->EUR" opcija "Preuzmi") 1. KONVERZIJA KN->EUR Nakon prvog uključenja računala u 2023. godini program javlja poruku osnovne konverzije kuna u EUR. Pri tome se cijene iz osnovnih baza (artikli,povratna naknada) prebacuju u EUR kako bi se mogli izdavati računi u EUR. Brojače izlaznih računa postaviti od 1 (kao i svake godine). Izlazni računi u 2023 je moguće izdavati u EUR samo nakon odrađene konverzije. 2. NAKNADNI UNOS RAČUNA IZ 2022.!! Prije konverzije kn->EUR potrebno je unjeti sve račune vezane za ulaz robe iz 2022.godine. Ako se to ne odradi prije prijenosa kn->EUR naknadni unos računa iz 2022. može se odraditi i u kunama ali pri tome treba paziti na datum primke koji mora biti iz 2022 godine, a upisani iznosi moraju biti u kunama. 3. RAČUNI IZ 2023. Sve primke vezane za 2023. godinu unose se u EUR. 4. INVENTURA Ugostiteljstvo Nakon unešenih svih ulaznih računa iz 2022.godine obavljamo dodatnu konverziju inventurnih lista iz Kn->EUR. Kada završimo upis inventure, arhiviramo podatke i razdvajamo poslovne godine(kao i dosadašnjih godina). 5. INVENTURA Maloprodaja Nakon konverzije cijena u EUR, unosimo popis robe u inventurnu listi u EUR. Inventuru možemo ispisati u Kn ili EUR. Kada završimo upis inventure, arhiviramo podatke i razdvajamo poslovne godine(kao i do sadašnjih godina).

Objavljeno: 11.12.2022
__________________________________________

Promjena sadržaja QR koda

Na osnovu objavljenog pravilnika o sadržaju QR koda od 10.08.2020 prilagodili smo Vaše programsko rješenje. U međuvremenu, 28.11.2020, zakonodavac je promijenio sadržaj podataka QR koda, te moramo ažurirati postojeću verziju programa. Ako je Vaše programsko rješenje usklađeno, mora imati oznaku verzije 12.2020 i veću. Trenutačno instaliranu verziju provjeravate pri ulasku u program (kod upisa lozinke). Molimo sve koji imaju prethodnu varijantu da se jave se na ziscode@zis.hr radi ažuriranja programskog rješenja.

Objavljeno: 12.12.2020
__________________________________________

QR kod na fiskalnim računima

Od 1. siječnja 2021. godine obveznici fiskalizacije trebaju na svojim računima obvezno navesti QR kod. QR kod je dvodimenzionalni kod koji sadržava zapis određenog seta podataka.Taj kod nastaje pri fiskalizaciji računa i ispisuje se na računu kao obvezni sadržaj računa. QR kod je obvezan za račune koji se naplaćuju sredstvima koja se smatraju prometom gotovine.Osnovni je razlog uvođenja QR koda da građani mogu provjeriti fiskalizirane račune u roku od 30 dana od dana izdavanja računa. Provjera računa obavlja se slanjem SMS poruke ili očitavanjem QR koda preko web servisa, dostupnom na mrežnoj stranici Porezne uprave.

Objavljeno: 18.11.2020
__________________________________________

Fiskalizacija pratećih dokumenata

Od 01.04.2020 se uvodi obveza fiskalizacije pratećih dokumenta - ponuda, narudžba, predračuni i sl. Obveza fiskalizacije nastaje kada prateći dokument ispunjava navedene uvjete: 1) sadrže podatke o plaćanju, a izdaju se prije samog računa 2) izdaju u vrijeme kada je isporuka proizvoda ili usluga već započela i sasvim je izvjesno da će do toga doći 3) naplata je sredstvima koja se smatraju prometom gotovine. Obveznici fiskalizacije koji se odluče za fiskalizaciju pratećih dokumenata, obvezni su najkasnije do 01.05.2020. godine, nadopuniti podatke o poslovnim prostorima preko elektroničkog servisa Porezne uprave (ePorezna) i nadograditi programsku podršku za fiskallizaciju

Objavljeno: 14.06.2020
__________________________________________

Zatvaranje i promjena radnog vremena zbog koronavirusa

Obveznici fiskalizacije dužni su dostavljati podatke o svim poslovnim prostorima, pa tako i podatke o radnom vremenu i radnim danima te privremenom zatvaranju poslovnih prostora.Podaci se dostavljaju elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna i to prije nastupa promijenjenih okolnosti. Nakon pojave koronavirusa (COVID-19) poslovanje određenih poduzetnika odvija se u otežanim uvjetima, što dovodi do privremenih zatvaranja poslovnica ili do promjene radnog vremena. Porezna uprava upućuje obveznike fiskalizacije koji dostavljaju podatke o promjenama radnog vremena, te podatke o privremenom zatvaranju s vremenskim odmakom (radi nastupa ovih objektivnih okolnosti) da u predviđenom polju Napomena – napišu od kada se ta promjena stvarno primjenjuje.

Objavljeno: 17.03.2020
__________________________________________

eRacuni

od 01.07.2019 stupa na snagu odredba slanja faktura za javnu nabavu putem eračuna. Ako ste obveznik slanja takvih računa, javite nam se radi integracije eRacuna u ZIS programski paket. ZiS je pripremio dodatni modul za digitalizaciju i slanje računa direktno iz knjigovodstvenog programa (pdf i xml datoteka).

Objavljeno: 25.06.2019
__________________________________________

URA xml datoteka

Napomene za popunjavanje URA xml datoteke - Odgovor na upit ePorezna JPPU 13.02.2019: (1) samo računi HR dobavljača ulaze u knjigu URA,tj.računi s pozicije III.1–III.3 PDV obrasca (2) računi za stjecanje i primljene usluge EU ne ulaze u knjigu URA (3) prijenos porezne obveze ne ulazi u knjigu URA (4) u knjigu URA se mora upisati OIB dobavljača (5) kod dobavljača stranca(3) koji ima dodjeljen PDV ID broj upisuje se broj bez prefiksa HR (6) u knjigu URA se upisuje broj računa dobavljača, ne broj pod kojim se knjiži UR-a (7) računi kojima nije obračunan PDV ne unose u knjigu U-RA. (8) ako porezni obveznik nema račun za primljena dobra ili obavljene usluge do roka za podnošenje prijave PDV-a tada ima pravo na odbitak pretporeza u onom razdoblju oporezivanja u kojem je zaprimio račun.

Objavljeno: 21.02.2019
__________________________________________

Dopuna Zakona o fiskalizaciji

Dopuna Zakona koje se primjenjuju od 01.01.2019 godine. • obveznik fiskalizacije dužan osigurati hardversku podršku za dostavu odataka Poreznoj upravi, odnosno stabilnu internet vezu i odgovarajuće propusnosti mreže (brzinu), te istu ugovoriti sa pružateljem internetske usluge; • produljenje roka za uspostavu rada naplatnog uređaja prilagođenog za provedbu fiskalizacije u slučaju potpunog prestanka njegovog rada i dostave izdanih računa s dva na pet dana; • dopunom Zakona precizirano je da izdavanje računa koji ne sadrži JIR dozvoljeno, uz obvezno ispisivanje ZKI obveznika fiskalizacije i naknadnu dostavu računa na ovjeru u Poreznu upravu u roku od dva dana; • u slučaju potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja ili nemogućnosti uspostave veze za razmjenu podataka s Poreznom upravom, dužni su izdavati račune iz uvezane knjige računa; • u slučaju ako obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na tom dokumentu mora napisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“; • proširenje prekršajnih i kaznenih odredbi.

Objavljeno: 02.12.2018
__________________________________________

Novi FINA certifikati (FISKAL2)

FINA je počela s izdavanjem novog fiskalnog certifikata (FISKAL 2). Postojeći certifikat (FISKAL 1) prestaje vrijediti ovisno od datuma početka fiskalizacije. Da biste osigurali daljnje korištenje fiskalne kase morate zatražiti izdavanje novog FINA certifikata (FISKAL 2). Nakon datuma isteka certifikat više necete biti u mogucnosti koristiti u Vašim blagajnickim sustavima. Da biste osigurali daljnje korištenje fiskalne blagajne, potrebno je u najbližu poslovnicu Fine predati dokumentaciju za izdavanje novog certifikata. Nakon što dobijete podatke za aktivaciju certifikata (mail-referentni broj i sms-autorizacijski kod) proslijedite dobivene podatke s nazivom firme i OIB-om na mail: ziscode@zis.hr. Nakon preuzimanja certifikata kontaktirati ćemo Vas radi dogovora oko datuma instalacije novog certifikata (FISKAL 2).

Objavljeno: 16.11.2017
__________________________________________

Fiskalizacija - prijava poslovnih prostora

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine br. 115/2016.) donio je određene izmjene i novosti u provedbi postupka fiskalizacije u prometu gotovinom. U razdoblju od 1. do 31. srpnja 2017. godine obveznici fiskalizacije dužni su postojeće podatke o poslovnim prostorima potvrditi odnosno verificirati putem ePorezne.

Objavljeno: 08.06.2017
__________________________________________

ZiS Update - promjena poreza UGOSTITELJSTVO

Radi jednostavnije promjene porezne stope 25% u ugostiteljstvu omogućena je ZiS Update usluga promjene poreza. Nakon pokretanjem ikone ZIS Update odaberite opciju PREUZMI. Ako su porezi ispravno promjenjeni sve porezne stope 13% prelaze u 25%.

Objavljeno: 01.01.2017
__________________________________________